Niedoręczenie spółce postanowienia sądu w sprawie ustanowienia kuratora

 

postanowienie sądu

Czy spotkał się Pan z sytuacją, aby Sąd powołał kuratora dla Spółki zoo na podstawie art 818 par 1 kpc w związku z art 69 kpc – na posiedzeniu niejawnym – bez powiadomienia pozwanej Spółki o toczącym się postępowaniu ani doręczenia jej postanowienia?

Spółka dłużnik, przeciwko której komornik chciał przeprowadzić licytację z nieruchomości – straciła zarząd, wobec czego Sąd wstrzymał postępowanie. Jeden z wierzycieli potajemnie złożył wniosek do Sądu o powołanie kuratora procesowego, który będzie reprezentował dłużnika w egzekucji komorniczej (więcej o ustanawianiu kuratora dla spółki z o.o. bez zarządu: http://pamietnikwindykatora.pl/egzekucja-przeciwko-spolce-z-o-o-bez-zarzadu-ustanowienie-kuratora/ – przyp. Redakcji). Sąd wydał postanowienie i nikt o nim nie wiedział, do momentu jak inny wierzyciel nie zbadał akt – gdzie komornik już wzywa Sąd do ogłoszenia nowego terminu licytacji – a z akt rejestrowych KRS tej spółki wynika, że złożyła ona wniosek o powołanie Zarządu.

Jest to możliwe aby Sąd powołał kuratora i nikogo oprócz Wierzyciela, który złożył wniosek o powołanie kuratora nie powiadomił w sprawie (no i komornika)?

Art. 69 KPC stanowi, że postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym o którym nie uprzedza się stron jednak zgodnie z art. 357 § 2 KPC postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom.

Z informacji jakie uzyskaliśmy na infolinii Sądu wynika, że jesteśmy stroną postępowania ale żadna korespondencja nie została do nas wysłana. Wysłana została natomiast do banku i jest zarejestrowane, że bank odebrał. Wysłana została także do kuratora (którego powołali nieprawomocnie) i kurator to odebrał. Czy teraz tak się obchodzi przepisy aby spółka nie wiedziała o fakcie powołania kuratora? Czy to jest zgodne z prawem?

Zgodnie z tym co napisałem poprzednio, jest to niezgodne z prawem. Na postanowienie przysługuje zażalenie – można takowe wnieść. Dopiero teraz, bo dopiero teraz dowiedzieliście się o nim gdyż sąd uchybił procedurze nie doręczając spółce postanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *