Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem?

Możesz bowiem paść ofiarą nadużyć których sprawcy nie zostaną ukarani gdyż ich „wierzytelności” będą stwierdzone prawomocnymi wyrokami. Nakaz zapłaty wysłany przez sąd pod nieaktualny adres spółki z o.o. powróci z adnotacją na kopercie „adresat wyprowadził się” i sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu siedziby spółki. Jeżeli jednak ten nieaktualny adres wciąż figuruje w KRS jako aktualny (a tak jest bardzo często), to gdy powód wskaże to sądowi, ten nada nakazowi zapłaty klauzule wykonalności. Albowiem zgodnie z prawem za aktualny adres siedziby spółki uznaje się ten z KRS i nie ma znaczenia to, że „adresat wyprowadził się”.

Czy już uświadamiasz sobie potencjalne zagrożenie? Nie tylko że pozbawiasz się (nie wskazując w KRS aktualnego adresu, choćby Twojego domowego) możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty ale też ryzykujesz tym, że powód (przeczytawszy niniejszy wpis wymyśli sobie jeszcze jedną wierzytelność na dowolna kwotę i pozwie Twą spółkę o zapłatę. Sąd bez problemu wyda nakaz zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury, http://winny.info.pl/windykacja-bez-faktury/ to standard. I znowu doręczenie nakazu będzie „skuteczne inaczej”.

I jak może wiesz (powinieneś wiedzieć będąc prezesem spółki z o.o.) nie skończy się na bezskutecznej egzekucji przeciwko Twej spółce z o.o. Po uzyskaniu od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji, naciągacz wystąpi z pozwem przeciwko Tobie. Oczywiście nie będziesz miał już dane zakwestionować zasadności roszczenia przeciwko spółce, ta sprawa jest już zakończona. A ponieważ nie złożyłeś (na czas) wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, więc skończy się na egzekucji tej „należności:” z Twego osobistego majątku.

Zgłosisz zawiadomienie o wyłudzeniu? Nie sądzę aby organa ścigania pochyliły się nad tym; jest przecież prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Jak mawia jeden znajomy policjant – „Kto będzie dyskutował z sądem?”

Ile masz lat? 62? No to idę o zakład, że dłużej nie pożyjesz jak Ci komornik zajmie skutecznie konto osobiste celem wyegzekwowania tego „długu” w kwocie np. 90 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *