Zajęcie komornicze konta sprzed roku a szansa na kredyt

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przed rokiem miałam trudny okres i doszło do tego że toczyło się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne – komornik zajął mi firmowe konto i zrobił się na nim debet. Wkrótce jednak stanęłam na nogi, komornikowi zapłaciłam. Od roku nie mam żadnych zaległości finansowych. Ta egzekucja komornicza toczyła się na wniosek mojego kontrahenta któremu zalegałam za wykonane na rzecz mojej firmy usługi. Czy taka egzekucja komornicza mogła zostać odnotowana przez banki? Czy bank w którym miałam to konto mógł przekazać tę informację do międzybankowej bazy dłużników i czy w związku z tym mogę mieć problemy z otrzymaniem kredytu?

Informacja ta z pewnością nie została przekazana do bankowych baz. Ani do BIK-u ani do Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych (formalna nazwa to Międzybankowa Informacja Gospodarcza) prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Dlatego, że w tych bazach gromadzone są tylko informacje o zobowiązaniach wobec banku. Jak rozumiemy, Pani kontrahent – wierzyciel egzekwujący nie był bankiem tylko innym podmiotem więc informacja o tym długu nie mogła trafić do bankowych wspomnianych baz. Nie mógł też przekazać jej tam bank w którym miała Pani konto zajęte przez komornika, gdyż bank nie był wierzycielem. Pani zobowiązanie mogło co najwyżej trafić do któregoś z BIG-ów a więc do Biura Informacji Gospodarczej (najbardziej znane to chyba wciąż Krajowy Rejestr Długów) i mógł je umieścić Pani wierzyciel. Jeżeli jednak tak się stało, to miał obowiązek usunąć stamtąd informację o Pani długu jak tylko został spłacony. Jeżeli podczas sprawdzania Pani zdolności kredytowej bank nie zapyta o to, czy tego rodzaju sytuacja miała miejsce, to sama z siebie Pani też nie musi o tym mówić i jesteśmy zdania że żaden bank nie dowie się o tym, nazwijmy, incydencie. Chyba, że o kredyt chce się Pani ubiegać w banku w którym miała Pani (ma Pani) to konto które wówczas zostało przez komornika zajęte. Jeżeli tak, to bank oczywiście może prześledzić historię tego konta i wyłowi fakt jego zajęcia w przeszłości albo po prostu sięgnie do dokumentacji bankowej – tam powinno być pismo od komornika zajmujące Pani rachunek firmowy.

Każdy bank może stosować do pewnego stopnia odmienne kryteria przyznawania kredytów, więc trudno spekulować w tym zakresie. Znamy jednak autentyczny przypadek znajomego przedsiębiorcy któremu komornik zajął konto w banku na skutek czego powstał debet. Przedsiębiorca ten podobnie jak Pani szybko stanął na nogi. Po roku albo dwóch latach od tego zdarzenia bank w którym ma to konto zaoferował mu do wykorzystania limit kredytowy 100 tys. zł. bez żadnych zabezpieczeń, tylko na dowód.

2 myśli na temat “Zajęcie komornicze konta sprzed roku a szansa na kredyt”

  1. Jeżeli kredytobiorcą jest osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, to nie sprawdzają, bo ewentualnym dłużnikiem z tytułu składek jest nie taka osoba (pracownik) ale jego pracodawca. Jeżeli zaś o kredyt wnioskuje przedsiębiorca, to tak – banki sprawdzają, czy aby nie ma on zaległości w płaceniu składek. Sprawdzają też, czy nie ma zaległości podatkowych. Banki są bardzo uczulone na tego rodzaju długi (określane jako zobowiązania publicznoprawne) także dlatego, że korzystają one z pierwszeństwa w zaspokajaniu w postępowaniu egzekucyjnym przed należnościami banków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *